קורס איבחון כירולוגיה

קורס אבחון כירולוגיה אשר מטרתו לתת כלים לאלו הרוצים להיות מאבחנים כירולוגיים בעצמם ולהיחשף לשיטה הייחודית של ציפי ספיר. 
הנושאים הנלמדים בקורס הם: 
חלק ראשון: מבוא לכף היד עקרונות יסוד 
קווים עיקריים ומשניים , מבנה כף יד, טיפוסים של מבנה כף יד 


חלק שני: הכוחות המרכזיים והמשניים של כף היד 
שינויים על רצף זמן, טביעות אצבעות, מבנה האצבעות 


חלק שלישי: היבטים נפשיים המשתקפים בכף היד 
יצירתיות, כוחות אגו, מתח נפשי, מסע רוחני ויעוד 


חלק רביעי: יעוץ ותכנון התערבות ללקוח 
איך נותנים יעוץ על פי הממצאים שקיבלנו מהלקוח, תכנון התערבות

התמונות צולמו ע"י מירב בוננו