אמנות ההקשבה

אמנות ההקשבה מכוונת להקשבה אמפטית.

ומהי הקשבה אמפטית? זוהי הקשבה המתכוונת להבין את האחר מתוכו. לקלוט את מסגרת ההתייחסות שלו, ומנסה לראות את העולם כפי שהוא רואה אותו. להיכנס לנעליו של האחר מבלי להיבלע בהזדהות אתו הקשבה לאחר אינה מבטלת את ההקשבה לעצמי. הרווח שלנו בהקשבה לאחר הוא שאנחנו חווים סוג של קתרזיס. כי בכל אדם משתקף משהו מעצמנו. אנו לומדים לתקשר בצורה אמתית יותר עם הסביבה ועצמנו. ומונעים מעצמנו סבל רב בשל פרשנות סובייקטיבית למצבים שונים.

אז מהם החסמים להקשבה?

הקשבה אמתית דורשת מאמץ ותרגול ואפשר לפתח אותה רק מתוך רצון מודעות וכוונה. קארל רוג'רס אמר כי "אנו לא מקשיבים כי אם נקשיב נצטרך להשתנות"... אנו חושבים שמטרות יושגו על ידי דיבור יותר מאשר על ידי הקשבה. אנו פוחדים שנשכח מה רצינו לומר ומתפרצים לדברי האחר וכך קוטעים את רצף החשיבה שלו ויוצא שכלל לא הקשבנו לו. {מאפיין רבי שיח בטלוויזיה שעל פי רוב גם אנחנו לא מצליחים לשמוע מה נאמר}... קפיצה מהירה ל"פתרונות" הנובע מהקושי לשהות בקושי... הבשורה הטובה היא שאפשר ללמוד להקשיב ולהחזיר לעצמנו את היכולת המולדת הזאת. בסדנאות אמנות ההקשבה ההדדית מתנסים בחדווה שהיכולת הזאת מעניקה.